Kliniske studier og forskning – SunSense

Kliniske studier og forskning

SunSense leverer sensorer til medisinske og kliniske studier.

Hva kan SunSense gjøre for ditt forskningsprosjekt og dine kliniske studier?
Til forskningsprosjekter og kliniske studier, der forskerne må ha tilgang til ultrafiolett (UV) rådata, tilbyr vi sensoren SunSense Scientific. Med nøyaktige sanntidsmålinger av soleksponering, lar SunSense Scientific forskere måle effekten av soleksponering på den enkelte deltakeren i studien.

Hvordan fungerer SunSense UV sensorer?
SunSense UV sensorer er små, robuste, bærbare enheter som måler eksponeringsnivåer for  UV stråling unikt for den enkelte bruker. Sensorene er produsert i aluminium og veier kun 7 gram og klipses fast til klær, caps, badetøy, eller festes i et armbånd, kjede, etc. sensorene er ikke-invasive, nøyaktige og svært enkle i bruke. SunSense Scientific er kompatibel med de fleste Bluetooth-aktiverte smarttelefoner. Det er valgfritt om studien er blindet, eller om pasientene skal se data på telefonen, som UV-nivåer, varsler om å påføre solkrem, etc. Alle SunSense UV sensorer er brukervennlige, pares enkelt med en smarttelfon.

Hvordan støtter SunSense UV sensorer forskning og kliniske studier?
Sensorene gjør det mulig for forskere å effektivt måle soleksponeringen unikt for hver pasient, uten at pasienten må registrere data selv - systemet er fullstendig autonomt. Kombinert med geolokalsiering og annen informasjon i appen gir dette forskerne unik mulighet til å samle viktige data som påvirker den enkelte pasients helse. Videre er det er vist i reelle studier at SunSense UV sensorer gir økt deltakelse i kliniske studier ved at forskere kan gi deltakerne viktig informasjon om deres helse, og derved motiverer pasientene til deltakelse.

Hvilke data gir SunSense UV sensorer forskerne?
Vi tilbyr en rekke datapunkter, for eksempel relatert til UV-eksponering, akkumulert dose, tid og posisjon.

Teknologiplattform er svært fleksibel og datasporing og utdata kan skreddersys for å møte spesifikke studieprotokollkrav. Dette inkluderer også hvilke data som skal presenteres for deltakerne, eller ikke.

SunSense tilbyr også et RGB-målinger i sin Scientific sensor for måling og eksponering for synlig lys. Dette gir også mulighet for UVA/UVB-separasjon og UV-målinger med ennå høyere nøyaktighet.

Hva er fordelene med å bruke SunSense UV sensorer?
SunSense UV sensorer gir nøyaktige sanntidsdata som dokumenterer deltakernes soleksponering. Dette gir forskerne verdifull innsikt i effekten av soleksponering på ulike tilstander og sykdommer, noe som fører til bedre behandlinger og resultater for de som er involvert i de kliniske forsøkene.

Interessert i å vite mer?
Kontakt Glenn Eliassen for mer detaljert informasjon på ge@sunsense.no, eller mobil/WhatsApp på 90892122.

Publiserte artikler, rapporter og andre ressurser ved hjelp av SunSense
Pilotgjennomførbarhetsstudie av bruk av UV-sensor hos pasienter med aktinisk keratose

Lysrelaterte kutane symptomer på erytropoietisk protoporfyri og assosiasjoner med målinger av lysfølsomhet

Bruk av markedsklare lysdosimetre for pasienter med erytropoietisk protoporfyriforstyrrelse

Bruk av plassressurser i personlig UV-sporing (ESA)

Seal of Excellence (European Commission, PDF)