Vi har blitt tildelt Seal of Excellence – SunSense

Vi har blitt tildelt Seal of Excellence

Seal of Excellence - EU Quality Label - SunSense

The Seal of Excellence er et kvalitetsmerke som tildeles prosjektforslag sendt inn til Horisont 2020, EUs forsknings- og innovasjonsfinansieringsprogram, som ble vurdert til å fortjene finansiering, men som ikke fikk det på grunn av budsjettrammer, mottar Seal of Excellence. Den anerkjenner verdien av forslaget og hjelper andre finansieringsorganer å dra nytte av Horisont 2020-evalueringsprosessen.